วิธีการสั่งซื้อ
สั่งซื้อแบบออนไลน์
สั่งซื้อทาง E-Mail
ส่งอีเมล์ พร้อมรายละเอียดสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อมายัง sales@lumitronlighting.com
เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับอีเมล์สั่งซื้อสินค้าแล้วจะทำใบเสนอราคากลับไปภายใน 24 ชั่วโมง
สั่งซื้อทางไลน์ ID: @lumitron
 
สั่งซื้อทางโทรศัพท์
ท่านสามารถโทรศัพท์ติดต่อฝ่ายขายมายังหมายเลข 02-934-2359 ต่อ 129 
หรือทางแฟกซ์ 02-934-2357


เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.
เสาร์ที่ 1 ของเดือน เวลา 9.00-16.00 น.

 

 วิธีการชำระเงิน
ชื่อบัญชี "บริษัท ลูมิทรอนไลท์ติ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด"
ธนาคารไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ เลขที่ 207-207-8900

ชื่อบัญชี "บริษัท ลูมิทรอนไลท์ติ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด"
ธนาคารกสิกรไทย ออมทรัพย์ เลขที่ 001-843-6213

ชื่อบัญชี "บริษัท ลูมิทรอนไลท์ติ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด"
ธนาคารกรุงเทพ ออมทรัพย์ เลขที่ 014-801-7098


 


 

ยืนยันการชำระเงิน
เมื่อดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณายืนยันการชำระเงินโดยผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ดังต่อไปนี้
 • ส่งอีเมล์ หลักฐานการโอนเงินมายัง sales@lumitronlighting.com
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินทางโทรสารหมายเลข 02-934-2357
 • เมื่อตรวจสอบข้อมูลการชำระเงินเรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่จะส่งอีเมล์ยืนยันว่าได้รับชำระเงินแล้ว
 • ในกรณีที่ท่านไม่ได้รับการยืนยันการรับชำระเงินภายใน 24 ชั่วโมง (หรือ 2 วันในกรณีติดวันหยุดทำการ) 
   กรุณาติดต่อฝ่ายขายที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-934-2359 ต่อ 129 หรือแจ้งสายด่วน 086-311-8812 ภายในวันและเวลาทำการ

 

การจัดส่งสินค้า
 • บริษัทฯ จัดส่งสินค้าหลังจากได้ตรวจสอบการชำระเงินเรียบร้อยแล้วเท่านั้น
 • บริษัทฯ จะจัดส่งสินค้าให้ฟรีในเขตกรุงเทพฯ เมื่อมูลค่าการสั่งซื้อมากกว่า 2,000 บาท ต่อครั้ง
 • ช่องทางการจัดส่งสินค้า

       1. ลูกค้าเข้ามารับสินค้าเองที่บริษัทฯ
       2. ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล บริษัทฯจะจัดส่งให้โดยแมสเซนเจอร์ หรือ EMS แล้วแต่ขนาด น้ำหนัก และความเสี่ยงต่อ
            ความเสียหายของสินค้าขณะขนส่ง
       3. ต่างจังหวัด บริษัทฯจะจัดส่งสินค้าให้โดยผ่านบริษัทฯขนส่งสินค้าของ Lumitron ทุกชิ้นมีการห่อที่แน่นหนาเพื่อป้องกัน
           การแตกหักด้วยพลาสติคสูญญากาศ ก่อนที่จะทำการส่ง


สามารถเลือกวิธีขนส่งหรือบริษัทขนส่งได้ตามรายชื่อด้านล่าง

 

สำหรับการขนส่งทางไปรษณีย์ไทย คุณลูกค้าจะได้รับหมายเลข Tracking ทาง E-Mail ซึ่งสามารถ ตรวจสอบสถานะการจัดส่งได้

 

ระยะเวลาการจัดส่งสินค้า

 • สินค้าที่มี อยู่ในสต็อกจะมีระยะเวลาจัดส่งสินค้าโดยประมาณ ในกรุงเทพฯ 1-2 วันทำการ (ส่งโดยแมสเซ็นเจอร์หรือEMS)
       ต่างจังหวัด 7 วันทำการ (ส่งโดย EMS หรือบริษัทขนส่ง)
 • สินค้าที่ไม่มีในสต็อกมีระยะเวลาจัดส่งสินค้าโดยประมาณ ในกรุงเทพฯ 4-5 วันทำการ (ส่งโดยแมสเซ็นเจอร์หรือEMS)
       ต่างจังหวัด 14 วันทำการ (ส่งโดย EMS หรือบริษัทขนส่ง)
 • กรณีที่ไม่ได้รับสินค้าภายในวันที่กำหนดไว้ กรุณาติดต่อบริษัทฯ หรือที่ทำการไปรษณีย์ปลายทาง
 
 

บริษัทฯ มี เงื่อนไขความรับผิดชอบในการจัดส่งสินค้า ดังนี้

 

การคืนเงิน/เปลี่ยนสินค้า
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินหรือเปลี่ยนสินค้า ในกรณีที่สินค้ามีความผิดพลาดจากบริษัทฯ หรือส่งสินค้าผิด เท่านั้น
 • บริษัทฯจะเปลี่ยนสินค้าเป็นชิ้นใหม่ ในรุ่นเดิมเท่านั้น ในกรณีที่สินค้ารุ่นเดิมหมด บริษัทจะทำการคืนเงินให้ หรือเสนอสินค้า    
       ใกล้เคียงให้แทน
 • บริษัทฯ จะทำการคืนค่าสินค้าโดยจะโอนค่าสินค้าพร้อมค่าส่งสินค้ากลับมา ไปยังบัญชีธนาคาร ที่มีชื่อเดียวกับผู้ซื้อสินค้า  
       เท่านั้น


กรณีที่ไม่รับคืนหรือเปลี่ยนสินค้า

 • สินค้าเกิดการเสียหายจากการติดตั้ง และหรือ เกิดจากการขนส่งของบริษัทขนส่ง
 • สินค้านั้นเกิดการสูญเสียเนื่องจากการกระทำของลููกค้า การรับประกันนั้นถือว่าไม่ได้ผล และค่าบริการในการส่งสินค้า
       กลับคืน จะต้องชำระโดยลูกค้าเท่านั้น

 

การยกเลิกคำสั่งซื้อ
เงื่อนไขการยกเลิกคำสั่งซื้อ
 • สามารถยกเลิกธุรกรรมการสั่งซื้อได้ ในกรณีที่สินค้ายังไม่ถูกส่งออกไปเท่านั้น
 • บริษัทฯจะคืนค่าสินค้าหลังจากหักค่าดำเนินการแล้ว โดยโอนเงินเข้าบัญชีที่มีชื่อผู้สั่งสินค้าเป็นชื่อเจ้าของบัญชีเท่านั้น


การแจ้งยกเลิกคำสั่งซื้อ

 • หากท่านต้องการยกเลิกคำสั่งซื้อ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์หมายเลข 02-934-2359 ต่อ 129  หรือ
       อีเมล์ sales@lumitronlighting.com

 

การรับประกันสินค้า

สินค้าที่ซื้อจากเว็บไซต์ https://www.lumitronshop.com มีการรับประกันความเสียหาย
ที่เกิดจากการใช้งานปกติเป็นเวลา 1 ปี เมื่อสินค้าเกิดความเสียหายกรุณาติดต่อบริษัทฯ
เพื่อทำการส่งซ่อมหรือเปลี่ยนสินค้าโดยมีช่องทางติดต่อ 3 ช่องทาง ดังนี้


ช่องทางที่ 1 กรอกข้อมูลที่ต้องการร้องเรียนผ่าน เว็บไซต์หน้า “ติดต่อเรา”
ช่องทางที่ 2 ส่ง E-mail มายัง sales@lumitronlighting.com ติดต่อธุรการฝ่ายขาย
ช่องทางที่ 3 โทรศัพท์หมายเลข 02-934-2359 ต่อ 129 ติดต่อธุรการฝ่ายขาย

เมื่อบริษัทฯได้รับสินค้าที่เสียหายมาแล้วและตรวจพบว่าสินค้าเสียจากการใช้งานปกติ 
ทางบริษัทจะดำเนินการดังนี้

 • บริษัทฯ จะทำการตรวจซ่อมสินค้านั้น
 • ในกรณีที่ไม่สามารถซ่อมได้ จะทำการเปลี่ยนสินค้าชิ้นใหม่ที่เป็นรุ่นเดียวกัน
 • ในกรณีที่สินค้าเดิมได้เลิกผลิตแล้ว บริษัทจะเสนอให้ท่านเลือกสินค้าอื่นที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงหรือดีกว่า
  โดยท่านชำระค่าส่วนต่างของสินค้าที่เพิ่มขึ้น ซึ่งบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบก่อนการเปลี่ยนสินค้าทุกครั้ง


สินค้าที่ไม่อยู่ในเงื่อนไขของการรับประกัน

 • สินค้าหมดประกัน
 • สภาพสินค้าไม่สมบูรณ์ แตก
 • สินค้าถูกดัดแปลง แก้ไข

 

 

Visitors: 89,160